Име на фирма:НЧ "Христо Ботев - 1942"
Булстат:000560230
МОЛ:Марина Стоянова
Адрес:с. Окорш, обл. Силистра

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли