Име на фирма:НЧ "Христо Ботев-1941" с.Грънчарово
Булстат:000559331
МОЛ:Мария Ангелова
Адрес:с.Грънчарво, ул."Първа" 53

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2009 годинаИзтегли
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли