Име на фирма:НЧ "Христо Ботев-1927"
Булстат:000085068
МОЛ:Бранимир Славов
Адрес:9124 с.Болярци, община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли