Име на фирма:НЧ "Хр.Смирненски-1926"
Булстат:000083925
МОЛ:Атанаска Михалева 
Адрес:9137 с.Здравец община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли