Име на фирма:НЧ "ГОЦЕ ДЕЛЦЕВ 1927"
Булстат:000671316
МОЛ:Евгения Кръстева Гешева
Адрес:гр.София ул.Галичник 2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2007 годинаИзтегли
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2009 годинаИзтегли
ГФО за 2010 годинаИзтегли