Име на фирма:НЧ "ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ - 1870"
Булстат:000559324
МОЛ:Славка Георгиева Ганева
Адрес:област Силистра, община Ситово, село Гарван, улица "Първа" №14

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли