Име на фирма:НЧ Бъднина - 1906 г.
Булстат:117055437
МОЛ:Снежана Николова Пенева
Адрес:с. Волово ,общ.Борово, обл. Русе Княз Борис I 45

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли