Име на фирма:НЧ " Виделина-1949"
Булстат:000560045
МОЛ:Севинч Халим Ахмед
Адрес:с.Вокил, общ. Дулово, обл.Силистра ул. "Витоша" 65

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли