Име на фирма:Народно читалище "Васил Левски-1901" с.Добрина
Булстат:000084678
МОЛ:Петранка Иванова Добрева
Адрес:с.Добрина общ.Провадия обл.Варна

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли