Име на фирма:НЧ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1948"
Булстат:000559462
МОЛ:АНКА КОЛЕВА АНГЕЛОВА
Адрес:С.СКАЛА,ОБЩИНА ДУЛОВО ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли