Име на фирма:НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА-1948" с.ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО
Булстат:000559954
МОЛ:ФАТМЕГЮЛ ЕЮБ ХАМЗА
Адрес:с.ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО УЛ."ПЪРВА" №30

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли