Име на фирма:НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Просвета - 1862"
Булстат:000457127
МОЛ:Невена Раева
Адрес:гр. Перущица

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли