Име на фирма:НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1969"
Булстат:000559790
МОЛ:НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА
Адрес:с.КОЗЯК-7673,УЛ."ПЪРВА" №35,ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли