Име на фирма:Народно Читалище Мъдрост - 1920 г.
Булстат:000523328
МОЛ:Здравко Георгиев Пеев
Адрес:с. Брестовица , общ. Борово, обл. Русе

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли