Име на фирма:НЧ "Христо Ботев-1948"
Булстат:000559979
МОЛ:с.Колобър, общ.Дулово, обл.Силистра ул."Първа" 45
Адрес:Зерин Бейтула

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли