Име на фирма:НЧ "Христо Ботев-1941"
Булстат:000560223
МОЛ:Нурсевен Решат
Адрес:с.Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра ул. "Независимост" 86

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли