Име на фирма:Народно Читалище "Г.С.Раковски - 1925" гр.София
Булстат:831037905
МОЛ:Велислава Мастикова
Адрес:гр.София ул.Варна 3

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2007 годинаИзтегли
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2009 годинаИзтегли
ГФО за 2010 годинаИзтегли