Име на фирма:Народно читалище Васил Левски
Булстат:000560084
МОЛ:Нериман Рамадан Мехмед
Адрес:с. Боил, общ. Дулово

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли