Име на фирма:Сдружение - Ловно рибарско сдружение БЕДЕК - гр.Трявна
Булстат:107526484
МОЛ:Владимир Николаев Яковлев
Адрес:гр.Трявна, ул. Ангел Кънчев 152

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли