Име на фирма:"КРИС КОНСУЛТ" ДЗЗД
Булстат:103908013
МОЛ:Кристина Галова
Адрес: гр.Варна, ул."Г.Живков" 41

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли
ГФО за 2015 годинаИзтегли