Име на фирма:КПДК Мъглиж
Булстат:123638059
МОЛ:Ангелина Костова Димитрова
Адрес:ул.Иван Вазов №5

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2009 годинаИзтегли
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли