Име на фирма:Консултантска инженерна група - АЙ СИ Консулентен Цивилтехник (КИГ - АЙ СИ К Ц) ДЗЗД
Булстат:176321878
МОЛ: Яни Желев Георгиев
Адрес:гр. София, ул. Вишнева 12

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли