Име на фирма:"Консултантска Инженерна Група-Ай Си Консулентен Цивилтехник-Проджект Мениджмънт Консултинг"(КИГ-АЙСИ-ПМК) ДЗЗД
Булстат:176559897
МОЛ:Албена Николова Маркова
Адрес:гр. София, район “Лозенец”, ул./ж.к./ “Вишнева” №12

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли