Име на фирма:КОНСОРЦИУМ "ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"
Булстат:176311923
МОЛ:Николай Йовчев
Адрес:гр. В. Търново, бул. "България" № 23.

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли