Име на фирма:ГЕОПРОТЕКТ ДЗЗД
Булстат:104704191
МОЛ:Кирил Иванов Маринов
Адрес:гр. Велико Търново, ул. Поп Харитон 2, ет. 2, ап.2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли