Име на фирма:ФОНДАЦИЯ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "СВЕТЪТ НА ЕРИКА"
Булстат:176476946
МОЛ:Валентина Недева-Адамс
Адрес:гр. Пловдив, ул. "Г.М. Димитров" 31

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли