Име на фирма:ЕТ "Спарк - Румяна Симеонова"
Булстат:130128640
МОЛ:Румяна Илиева Симеонова
Адрес:гр. Варна, ул. "Младежка", бл. 27, вх. Б, ап. 29

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2007 годинаИзтегли
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2009 годинаИзтегли