Име на фирма:ДЗЗД ТЕСТГРУП
Булстат:176049809
МОЛ:Милчо Миронов, Ирена Селановска
Адрес:гр.София, бул. Илиянци №48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли