Име на фирма:ДЗЗД "Теди"
Булстат:124687433
МОЛ:Маринка Ангелова Сребкова и Теодора Иванова Сърчелиева
Адрес:гр. Добрич, жк. Балик, бл. 7, вх. А, ап. 7

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2007 годинаИзтегли
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2009 годинаИзтегли