Име на фирма:ДЗЗД Пловдив - 2020
Булстат:176341927
МОЛ:Иван Джиджев
Адрес:гр. София, бул. Шипченски проход № 2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли