Име на фирма:ДЗЗД ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Г.ДЕЛЧЕВ 2011
Булстат:176180438
МОЛ:Милчо Миронов
Адрес:гр.София, бул.Илиянци 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли