Име на фирма:ДЗЗД Обединение Разлог - 2020
Булстат:176784029
МОЛ:Ирина Аврамова
Адрес:гр. София, бул. Шипченски проход № 2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли