Име на фирма:ДЗЗД Обединение ГДСВ
Булстат:176670794
МОЛ:Марияна Галчева
Адрес:гр.София, бул.Илиянци № 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли