Име на фирма:ДЗЗД Мостове - София
Булстат:176075266
МОЛ:Иван Джиджев
Адрес:гр. София, бул. Шипченски проход № 2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли