Име на фирма:ДЗЗД МЕЗДРА СПОРТ 2014
Булстат:176735181
МОЛ:МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА
Адрес:СОФИЯ, БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли