Име на фирма:ДЗЗД Лена Гуалчев
Булстат:175893399
МОЛ:Любомир Галчев
Адрес:гр. София , бул. Илиенци 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли