Име на фирма:ДЗЗД Консорциум Нови Възможности
Булстат:176075273
МОЛ:Иван Джиджев
Адрес:гр. София, бул. Шипченски проход № 2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли