Име на фирма:ДЗЗД Кобетстрой
Булстат:175958320
МОЛ:Ганчо Иванов Котев
Адрес:гр.София, жк.Манастирски ливади, ул. Боянски водопад №104, бл.4, ет.1

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли