Име на фирма:ДЗЗД ХАДЖИДИМОВО ГЕН 2011
Булстат:176187087
МОЛ:Милчо Миронов
Адрес:гр.София, бул.Илиянци 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли