Име на фирма:ДЗЗД ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ
Булстат:176540904
МОЛ:МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА
Адрес:СОФИЯ, БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли