Име на фирма:ДЗЗД ГАЛЧЕВ ГЕЛАК
Булстат:176413885
МОЛ:МАРИЯНА ГАЛЧЕВА
Адрес:СОФИЯ БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли