Име на фирма:ДЗЗД Да Мор Проджект
Булстат:103939432
МОЛ:Мариян Маринов
Адрес:гр.Варна

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли