Име на фирма:ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
Булстат:175647497
МОЛ:Николай Галчев, Кольо Колев
Адрес:София, бул.Илиянци 48, ет.1

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли