Име на фирма:ДЗЗД КАДАСТЪР СМОЛЯН
Булстат:176457038
МОЛ:Артур Иванов Сулинаджиев
Адрес:гр. Смолян, бул. България 1

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли