Име на фирма:ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ
Булстат:176524412
МОЛ:МАРИЯНА ГАЛЧЕВА
Адрес:СОФИЯ БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли