Име на фирма:НЧ "Светлина-1952"
Булстат:000559936
МОЛ:Фатмегюл Мехмед Мустафа
Адрес:с.Долец, общ.Дулово, обл.Силистра ул."Първа"45

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли