Име на фирма:Народно читалище "Стефан Караджа – 1943"
Булстат:000559210
МОЛ:Румяна Стефанова Върбанова
Адрес:с. Средище, обл. Силистра, ул. „Ц. Церковски N 1 а

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли