Име на фирма:Читалище "Просвета-Червен 1928"
Булстат:117056937
МОЛ:Мария Великова Иванова
Адрес: с.Червен общ.Иваново обл.Русе

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли