Име на фирма:НЧ " Напредък-1952"
Булстат:000559922
МОЛ:Белкъз Мехмед Исмаил
Адрес:с.Паисиево, общ.Дулово, обл.Силистра ул."Независимост" 86

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли