Име на фирма:НЧ" ИВАН ВАЗОВ-1966"
Булстат:000560159
МОЛ:Недрет Хаккъ Хабил
Адрес:с. РАЗДЕЛ , общ. Дулово

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли